Web Site Disclaimer

While every attempt is made to ensure fullness and accuracy of information on this web site, the information contained in these Web pages is, to the best of our knowledge, true and accurate at the time of publication, and is solely for information purposes. NEW KD accepts no liability for any loss or damage howsoever arising as a result of use or reliance on this information.

Séanadh an tsuímh idirlín

Déantar gach iarracht an t-eolas atá ar an suíomh idirlín seo a bheith iomlán agus cruinn agus tá an t-eolas sna leathanaigh idirlín seo, chomh fada agus is eol dúinn, fíor agus cruinn ag am a fhoilsithe agus is le haghaidh eolais amháin é. Ní ghlacann NEW KD dliteanas as aon chailliúint ná damáiste a eascraíonn as úsáid ná dul i muinín an eolais seo.

Email Disclaimer

This message is intended only for the use of the person(s) to whom it is addressed. It may contain information, which is privileged and confidential. The unauthorised use, disclosure, copying or alteration of this email message is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender as soon as possible. The views expressed in this communication may not necessarily be the views held by North, East and West Kerry Development (NEW KD)

Séanadh ríomhphoist

Is don seolaí/seolaithe amháin é an ríomhphost seo. D’fhéadfadh eolas atá faoi phribhléid agus rúnda a bheith ann. Tá cosc iomlán ar úsáid neamhcheadaithe a bhaint as an ríomhphost seo agus ar an eolas atá ann a nochtadh, mar aon le cóipeáil nó leasú a dhéanamh air. Mura tusa an faighteoir a bhí beartaithe leis, déan teagmháil leis an seoltóir chomh luath agus is féidir, le do thoil. Níor ghá gurb é dearcadh NEW KD atá léirithe sa chomhfhreagras seo.

NEW KD, Áras an Phobail
Croílár na Mistéalach
Dean’s Lane, Tralee,
Co. Kerry